SOCZEWKI KONTAKTOWE     SOCZEWKI OKULAROWE     OPRAWY OKULAROWE     OKULARY PRZECIWSŁONECZNE     POMOCE OPTYCZNE

Pomoce optyczne dla osób słabowidzących

Pomoce optyczne to systemy optyczne o dużych powiększeniach, umożliwiające polepszenie widzenia osobom słabowidzącym, z głęboko upośledzonymi funkcjami narządu wzroku, które są zarówno objawem chorobowym nabytym, jak i schorzeniem wrodzonym.

Polecamy szeroki asortyment pomocy optycznych firmy Schweizer. W naszej ofercie posiadamy: monokulary, okulary lornetkowe do bliży i dali, okulary lupowe, lupy podświetlane.

Doborem pomocy zajmuje się nasz doświadczony specjalista - mgr optometrii.

LUPY RĘCZNE, PODŚWIETLANE


OKULARY TELEWIZYJNE


OKULARY PRYZMATYCZNE, LUPOWE – przeznaczone do obserwacji przedmiotów z bliskiej odległości.


MONOKULARY, LUNETY – przyrządy do widzenia jednoocznego, dzięki którym można obserwować przedmioty ze znacznej odległości.


OKULARY LORNETKOWE – przeznaczone do obserwacji jedno - lub obuocznego, przedmiotów z bliska i z daleka.


W okularach można również zastosować filtry, które pomogą Państwu w uzyskaniu lepszego kontrastu i wyraźniejszego widzenia.


Cały asortyment pomocy optycznych jest refundowany przez NFZ.

Otrzymanie refundacji z NFZ:

1. Aby otrzymać refundację, należy udać się do okulisty, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawienie refundowanych recept na pomoce optyczne, w celu uzyskania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze.

2. Zlecenie musi zawierać:
• czytelne dane osobowe ubezpieczonego wraz z numerem PESEL
• numer oddziału NFZ zgodnie z adresem zamieszkania
• czytelny opis rodzaju środka pomocniczego wraz z przynależnym, kodem

3. Zlecenie musi zostać potwierdzone przez referenta NFZ.

4. Z potwierdzonym zleceniem należy udać się do optyka będącego świadczeniodawcą NFZ w zakresie zaopatrywania w okulistyczne środki pomocnicze.

Nasz Salon ma podpisaną umowę z NFZ na refundację pomocy optycznych.
Po otrzymaniu potwierdzonego zlecenia odliczamy kwotę refundacji.